Category: Ni Da Duniya

By Hussain Yusuf

Ni Da Duniya

NI DA DUNIYA 1Assalamu alaikum Barkan mu da  warhaka barka mu da saduwa a wannan lokaci, a cikin wannan kafa…