By Adamu Abubakar

Gaskiya

HANYOYI GUDA TAMANIN (80) DA SUKE KUBATAR DA MUTUM DAGA WUTA* Fitowa ta 0️⃣3️⃣ *GASKIYA* Gaskiya ɗabi’a ce da take…